Αναγνωστοπούλου-Χατζηπολυχρόνη, Ηλέκτρα

  • Αναγνωστοπούλου-Χατζηπολυχρόνη, Ηλέκτρα (gre)
  • Anagnostopoulou-Hadzipolychroni, H. (eng)