Σωστική ανασκαφή στην αρχαία Μένδη

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.18, No.1, 2004, pages 133-140

Issue:
Pages:
133-140
Parallel Title:
Rescue excavation at ancient Mende
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Χαλκιδική, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες και κάτοψη