[Βιβλιοκριτική] Καραγιώργη, Β. , Κύπρος. Το σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου 1600-500 π.Χ.

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.12, No.1-2, 2003, pages 319-323

Issue:
Pages:
319-323
Section Title:
Βιβλιοκρισίες-Book reviews
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
B. Καραγιώργη, Κύπρος. Το σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου 1600-500 π.Χ., Αθήνα 2002 (ελληνική μετάφραση στις Εκδόσεις Καπόν). Σελ. 227 , πίν. 425., e-mail: nkourou@cc.uoa.gr