Κούρου, Νότα

  • Κούρου, Νότα (gre)
  • Kourou, Nota (eng)