Αρχαιοβοτανικά δεδομένα από το Καραμπουρνάκι : μια προκαταρκτική έκθεση των ευρημάτων

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.17, No.1, 2003, pages 201-204

Issue:
Pages:
201-204
Parallel Title:
Palaeobotany data from Karabournaki : a preliminary report of the finds
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες