Ανασκαφική έρευνα ταφικών τύμβων στους Ποταμούς Δράμας (2001-2002)

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.16, No.1, 2002, pages 137-144

Issue:
Pages:
137-144
Parallel Title:
Fouilles à “tumuli” dans la région de “Potamoi” (Drama) (2001-2002)
Author:
Abstract:
La région de “Potamoi” se trouve au nord de la Grèce, tout près de la frontiere bulgare.C’est un passage culturel important des Balkans à la Mer Egée habité dés l’époque préhistorique jusqu’à l’époque romaine.Plusieurs “tumuli” se dressent dans la vaste nécropole romaine de la région.La première campagne de fouille en 2001 de tumulus 3D (no du plan topographique) a mis au jour deux tombs intacts, creusés, rectangulaires, contenants deux morts brûlés (une femme et un homme) avec tous leurs objets funéraires.La deuxième campagne de fouille en 2002 a mis au jour quatre tombs enfantins dans le tumulus 3B. Les tombs de tumuli 3D et 3B se datent du 1er siècles après J. Ch.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
τάφοι, Δράμα, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες και τοπογραφικό σχέδιο