Το έργο της συντήρησης της 16ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κατά το 2006-2007

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.21, No.1, 2007, pages 15-22

Issue:
Pages:
15-22
Parallel Title:
The conservation works of the 16th Ephorate of Byzantine Antiquities during 2006-2007
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
συντήρηση και αποκατάσταση, Καστοριά
Notes:
Περιέχει εικόνες