Στρατή, Αγγελική

  • Στρατή, Αγγελική,  (gre)
  • Strati, Angeliki,  (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Stratē