Τί γνωρίζουν και τί προσδοκούν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης από το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης τους : συμπεράσματα της πρώτης έρευνας κοινού

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.21, No.1, 2007, pages 207-214

Issue:
Pages:
207-214
Parallel Title:
What do the people of Thessaloniki know about the Archaeological Museum of their City and what do they expect from it?
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αρχαιολογικά μουσεία, Θεσσαλονίκη
Notes:
Περιέχει γραφήματα