Σολομών, Έστερ

  • Σολομών, Έστερ (gre)
  • Solomon, Esther (eng)