Μετρό Θεσσαλονίκης 2006

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.20, No.1, 2006, pages 431-454

Issue:
Pages:
431-454
Parallel Title:
Thessaloniki metro 2006
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη
Notes:
Εκτός από τους δυο συγγραφείς ασχολήθηκαν και οι : Κ. Κωνσταντινίδου, Δ. Παππάς και Ε. Δάλκου ως αρχαιολόγοι πεδίου στην έναρξη των εργασιών, ο Σ. Βασιλειάδου που έκανε την επεξεργασία αρχαιολογικών δεδομένων και η Ε. Λιάντα περί των νομισμάτων σημειώσεις των καταλόγων., Περιέχει εικόνες και πίνακες