Μπακιρτζής, Χαράλαμπος

  • Μπακιρτζής, Χαράλαμπος (gre)
  • Bakirtzis, Ch. (eng)