[Βιβλιοκριτική] Martin, James (επιμ.), The Poulantzas reader. Marxism, Law and the State

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.33, 2009, pages 149-153
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
149-153
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Notes:
James Martin (επιμ.), The Poulantzas reader. Marxism, law and the state, Verso, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 2008, 440 σελ.