Από το πολιτικό σχολιασμό στην πολιτική επιστήμη

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.1, 1993, pages 5-8
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
5-8
Publisher:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
περιοδικά
Notes:
Αποτελεί τον πρόλογο του πρώτου τεύχους του περιοδικού "Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης"