Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

No.1, 1993