Το κράτος στην ύστερη ανάπτυξη : ιστορικές και συγκριτικές διαστάσεις

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.1, 1993, pages 53-89
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
53-89
Parallel Title:
The state in late development
Author:
Abstract:
N. Mouzelis examines the role of the state as a crucial factor determining the socioeconomic and political developments in societies that can be described as late-late industrialisers. Based on a comparative study of Balkan and South American societies, this article is of both theoretical and empirical interest and provides a critical assessment of the «peculiarity» of the state’s role and performance in «semi-peripheral» societies.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
κράτος, οικονομική ανάπτυξη