Κράτος και διοίκηση στη σύγχρονη Ελλάδα : επιστημονική συνάντηση της 10-11 Δεκεμβρίου 1991

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.1, 1993, pages 163-168
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
163-168
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
κράτος, δημόσια διοίκηση, Ελλάς