Παλαιοχριστιανικές οικίες με τρικλίνιο στη Θεσσαλονίκη μέρος ΙΙ : δέκα χρόνια μετά

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; 2009, pages 127-141

Issue:
Pages:
127-141
Parallel Title:
Early christian houses with triclinium in Thessaloniki - part II : ten years after
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και σχέδια