Καρύδας, Νάρκισσος

  • Καρύδας, Νάρκισσος (gre)
  • Karydas, N. (eng)