Το παραμυθιακό μοτίβο της απαγόρευσης της νυχτερινής εργασίας

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΖ, 1993, pages 51-60

Issue:
Pages:
51-60
Parallel Title:
Le motif de l’interdiction du travail pendant la nuit, dans les contes populaires
Section Title:
Άλλα λαογραφικά: Διαπιστώσεις, περιγραφές
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
παραμύθια