Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΛΖ, 1993