[Βιβλιοκριτική] Rield, Helmut (ed.), Beiträge zur landeskunde Griechenlands IV [Συμβολές στη γεωγραφία της Ελλάδας Δ'],τόμ. IV

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΖ, 1993, pages 153-157

Issue:
Pages:
153-157
Section Title:
Βιβλιοκρισίες βιβλίων και περιοδικών
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Helmut Riedl (ed.), Beiträge zur Landeskunde Griechenlands IV [Συμβολές στη Γεωγραφία της Ελλάδας Δ']. Salzburg, Selbstverlag des Instituts für Geographie der Univ. Salzburg 1993 (Salzburger Geographische Arbeiten, ap. 22). Σελ. 143 (4o), 2 χάρτες, 11 εικ., 3 πίνακες, ελληνική περίληψη και English summary