[Βιβλιοκριτική] Bausinger, H.; Breyrer, K.; Korff, G., Reisekultur. Von der pilgerfahrt zum modernen tourismus [Ο πολιτισμός του ταξιδιού. Από το προσκύνημα στον σύγχρονο τουρισμό], Pöttler, Β.; Kammerhofer-Aggermann, U., Tourismus und regionalkultur. Referate der österr. Volkskundetagung 1992 in Salzburg [Τουρισμός και τοπικός πολιτισμός. Ανακοινώσεις στο συνέδριο της Αυστριακής Λαογραφίας 1992 στο Salzburg]

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΖ, 1993, pages 162-175

Issue:
Pages:
162-175
Section Title:
Βιβλιοκρισίες βιβλίων και περιοδικών
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η. Bausinger / K. Beyrer / G. Korff, Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus [Ο πολιτισμός του ταξιδιού. Από το προσκύνημα στον σύγχρονο τουρισμό], München, Beck 1991. Σελ. 413, 133 εικ., Β. Pöttler / U. Kammerhofer-Aggermann, Tourismus und Regionalkultur. Referate der österr. Volkskundetagung 1992 in Salzburg [Τουρισμός και τοπικός πολιτισμός. Ανακοινώσεις στο Συνέδριο της Αυστριακής Λαογραφίας 1992 στο Salzburg], Wien, Selbstverlag des österr. Vereins für Volkskunde 1994. Σελ. 387, 30 εικ.