«Εν παροιμίαις λαλούντες» αλλά και πολλά καλά φέροντες

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΘ, 1998, pages 254-257

Issue:
Pages:
254-257
Section Title:
«Γνώμες» και «φράσεις» παροιμιών, ως διδάγματα της σύγχρονης ζωής μας: οικογενειακής, κοινωνικής, εργασιακής αλλά και πολιτικής
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
παροιμίες
Notes:
Περιέχει εικόνες