Λουκάτος, Δημήτριος Σ.

  • Λουκάτος, Δημήτριος Σ. (gre)
  • Loukatos, Dem. S. (eng)