Το μουσείο ελληνικής λαϊκής τέχνης και ο ρόλος του στην οργάνωση των ελληνικών λαογραφικών μουσείων

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΣΤ, 1990, pages 121-128

Issue:
Pages:
121-128
Parallel Title:
Le musée d’art populaire [à Athènes] et son rôle à l'organisation des musées folkloriques régionaux
Section Title:
Λαϊκή τέχνη και μουσεία
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μουσεία τέχνης , λαϊκή τέχνη