Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΛΣΤ, 1990