Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα : η αρχική εφηβική ελευθερία του σε σχέση με τον σύγχρονο επαγγελματισμό

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΣΤ, 1990, pages 222-229

Issue:
Pages:
222-229
Parallel Title:
Le football en Grèce : La liberté originale de ses joueurs adultes- amateurs, par rapport aux joueurs professionels d’aujourd’ hui
Section Title:
Σύμμεικτα-Mélanges
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αθλητισμός