[Βιβλιοκριτική] Narodna Umjetnost

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΣΤ, 1990, pages 255-257

Issue:
Pages:
255-257
Section Title:
Βιβλιοκρισίες βιβλίων και περιοδικών
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μουσική, ήθη και έθιμα
Notes:
Narodna Umjetnost 28 (Zagreb 1991), σσ. 451, 41 εικ., πολυάριθμες μουσικές νότες.