[Βιβλιοκριτική] Néprajzi Értesito, Balazs, Csete, Kalotaszegi fafaragasok, Janos, Thain; Kalman, Tichy, Kisalföldi és gömöri népi épitészet

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΣΤ, 1990, pages 257-259

Issue:
Pages:
257-259
Section Title:
Βιβλιοκρισίες βιβλίων και περιοδικών
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ουγγαρία, γεωργία
Notes:
Néprajzi Értesito 71-73 (Budapest 1989-1991), σσ. 189, 41 εικ., Csete Balazs, Kalotaszegi fafaragasok. Budapest 1990 (Series Historica Ethnographiae 3). Σελ. 142, 111 εικ., Thain Janos/Tichy Kalman, Kisalföldi és gömöri népi épitészet. Budapest, Néprajzi Museum 1991 (Series Historica Ethnographiae 4). Σελ. 188, 160 εικ.