[Βιβλιοκριτική] Κούνδουρος, Γιώργος Δ., Οι καλαντζήδες της Μουργκάνας

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΣΤ, 1990, pages 273-276

Issue:
Pages:
273-276
Section Title:
Βιβλιοκρισίες βιβλίων και περιοδικών
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
παραδοσιακά επαγγέλματα
Notes:
Γιώργος Δ. Κούνδουρος, Οι καλαντζήδες της Μουργκάνας. Αθήνα (Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας, άρ. 59) 1990, σχ. 8ο μεγ., σσ. XXII + 331 (μέ πολλές φωτογραφίες καί σχέδια. (Δέν δίδεται Χάρτης).