[Βιβλιοκριτική] Deutsche Volkslieder mit ihren melodien. Balladen. Herausgegeben vom Deutschen Volksliedarchi

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΣΤ, 1990, pages 281-282

Issue:
Pages:
281-282
Section Title:
Βιβλιοκρισίες βιβλίων και περιοδικών
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
δημοτικά τραγούδια, Γερμανία
Notes:
Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien. Balladen. Herausgegeben vom Deutschen Volksliedarchiv, Band 9, Freiburg i. Br. 1992.