[Βιβλιοκριτική] Κυριακόπουλος, Δημήτριος Κ.; Γριτσόπουλος. Τάσος Αθ., 170 Γορτυνιακά δημοτικά τραγούδια

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΣΤ, 1990, pages 293-296

Issue:
Pages:
293-296
Section Title:
Βιβλιοκρισίες βιβλίων και περιοδικών
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
δημοτικά τραγούδια
Notes:
Δημητρίου Κ. Κυριακοπούλου (και) Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, 170 Γορτυνιακά Δημοτικά Τραγούδια, Επιστημονική Βιβλιοθήκη, άρ. 4. Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, Άθήναι 1992, 8ο, σελ. 414