[Βιβλιοκριτική] Ανεμογιάννης, Γιώργος, Θεατρική περιπέτεια σε δύο πράξεις με πρόλογο-επίλογο και τρία ιντερμέδια

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΣΤ, 1990, pages 309-311

Issue:
Pages:
309-311
Section Title:
Βιβλιοκρισίες βιβλίων και περιοδικών
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
θέατρο
Notes:
Γιώργος Ανεμογιάννης, Θεατρική περιπέτεια σε δύο πράξεις με πρόλογο-επίλογο και τρία ιντερμέδια, Αθήνα 1990