[Βιβλιοκριτική] Folklore

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΣΤ, 1990, pages 330-339

Issue:
Pages:
330-339
Section Title:
Βιβλιοκρισίες βιβλίων και περιοδικών
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
περιοδικά, Μεγάλη Βρετανία
Notes:
Folklore, The Journal of the Folklore Society. Τόμος: 102 (1991, τεύχη I-II) και τόμος 103 (1992, τεύχη Ι-ΙΙ), Λονδίνο.