Αγνωστη εικόνα του Εμμανουήλ Τζάνε και αντίγραφό της στην Άρτα

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.XIV, No.2, 1981, pages 234-246

Issue:
Pages:
234-246
Parallel Title:
Une icône inconnue de Tzanes et sa copie à Arta
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Au printemps 1980 deux icônes portatives avec le Christ Pantocrator ont été nettoyées et restorées dans les ateliers de restauration de la 8ème Ephorie des Antiquités Byzantines de Iannina. L’une provient du monastère de Kato Pana- gia dans les environs d’Arta ; il s’agit d’une oeuvre signée et daté ( 1678 ) du peintre Emm. Tzanes Bounialis ( f i g. 2 - 3 ). L’autre, provenant de l’église Saint-Basile d’Arta, est une copie assez fidèle de la première icône ( f i g. 6 ) ; on peut la dater probablement du début du 18ème siècle. Dans l’analyse quiprécède nous avons souligné l’affinité stylistique qui existe entre l’icône de Kato Panagia et les autres oeuvres de Tzanes ainsi qu’avec une icône du peintre Lambardos conservée au Musée Benaki.La découverte de cette nouvelle icône de Tzanes, inconnue jusqu’ici, ajoute à la liste de ses oeuvres une pièce caractéristique ; et sa relation avec l’icône de Saint-Basile semble bien prouver que ses oeuvres ont été aussi copiées dans la région d’Arta, fait qu’on avait déjà observé pour d’autres régions de Grèce.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ζωγραφική
Notes:
Περιέχει εικόνες