Αρχαϊκόν αέτωμα εκ Κέρκυρας

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.VII, No.2, 1974, pages 183-186

Issue:
Pages:
183-186
Parallel Title:
Archaic pediment from Kerkyra
Section Title:
Αρχαιολογικά χρονικά
Author:
Abstract:
In Kerkyra a part of an Archaic pediment was found in the land of Mr. Yovannis in Figaretto.It shows in high relief a banquet scene. A bearded man lies on a kline with a boy. Under them there are a lion, another animal, possibly a dog, and a crater.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αρχαϊκή εποχή, Κέρκυρα
Notes:
Περιέχει εικόνες