Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.VII, No.2, 1974