Μυτιλήνη : λείψανα ελληνιστικής οχυρώσεως

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.VII, No.2, 1974, pages 199-205

Issue:
Pages:
199-205
Parallel Title:
Un tronçon des anciennes fortifications
Section Title:
Αρχαιολογικά χρονικά
Author:
Abstract:
En fouillant le terrain « Yannakellis » au lieu dit des « Portes», on a mis au jour un tronçon des anciennes fortifications de la ville de Mytilène : ilest formé de deux pans de mur à angle droit, d’appareil isodome; celui qui est orienté Nord - Sud se prolonge quelque peu au delà du terrain fouillé. Comme les parties préservées de l’enceinte sont toutes de type lesbien, on peut supposer à juste titre que les murs découverts appartiennent à un dispositif annexe, adjonction tardive à l’endroit où la muraille était la plus faible, peut être à proximité d’une porte. Ce renforcement est probablement à mettre en rapport avec unfait historique de Mytilène à l’époque hellénistique. La céramique trouvée dans le remblai perturbé de la fouille vient étayer notre chronologie : la majeure partie des trouvailles — céramique et coroplastique — est typique de la production des ateliers éoliques du 2ème siècle av. J.-C.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ελληνιστική εποχή, Μυτιλήνη
Notes:
Περιέχει εικόνες