Δύο νέαι ροδιακαί επιγραφαί

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.VII, No.2, 1974, pages 213-214

Issue:
Pages:
213-214
Parallel Title:
Deux nouvelles inscriptions de rhodes
Section Title:
Αρχαιολογικά χρονικά
Author:
Abstract:
Pendant les travaux exécutés dans Eéglise byzantine Παναγία τού Κάστρου dans la vieille ville de Rhodes, en 1969, on a trouvé une inscription gravée sur une base d’une statue honorifique élevée par les Rhodiens en l’honneur du roi de Numidie Hiempsal II et une autre inscription qui se compose de trois listes de vainqueurs aux concours de grands Eréthimia gravées sur une stèle trièdre.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ρόδος
Notes:
Περιέχει εικόνες