Ασημένιο πλακίδιο από τη βάση της λειψανοθήκης του αποστόλου Φιλίππου στη Φλωρεντία

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.XVII, No.1-2, 1984, pages 148-156

Issue:
Pages:
148-156
Parallel Title:
Una lamina d’argento situata nella base del reliquiario di san Filippo apostolo a firenze
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Nella base del reliquiario di Antonio di Piero del Vagliente che si trova oggi nel Museo dell’Opera del Duomo di Firenze è collocata una lamina d’argento dorato. La lamina è di piccoli dimensioni ed è eseguita con le tecniche dello sbalzo e del cesello. Consiste di due parti: la figurina di SanEleuterio e la cornice sulla quale viene applicata con dei piccoli chiodini. Le notizie storiche e l’esame stilistico dell’ opera ci hanno permesso di supporre come luogo di sua provenienza Constantinopoli e una datazione alla fine dell’ XI secolo.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες