Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.XVII, No.1-2, 1984