Η εθνογραφική τεχνολογία : όψεις θεωρίας και εφαρμογής

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.6-7, No.1, 1998, pages 31-59

Issue:
Pages:
31-59
Parallel Title:
La technologie ethnographique : aspects de theorie et de pratique
Author:
Abstract:
Στο πεδίο των λαο-εθνο-ανθρωπολογικών σπουδών, η «εθνογραφική τεχνολογία» νοείται παράλληλα ως θεωρητικό πλαίσιο και ως ερευνητική εφαρμογή, με αντικείμενο τον υλικό πολιτισμό ανθρώπινων ομάδων ή περιόδων που βρίσκονται πριν από το βιομηχανικό στάδιο. Η ιδιαίτερη συνεισφορά της έγκειται στο ότι εκτείνεται τόσο στο χώρο της καθαρής τεχνολογίας όσο και σε εκείνον της πολιτισμικής, συνδέοντας το τεχνικό και το κοινωνικό. Εστιάζοντας περαιτέρω στη νεοελληνική χειροτεχνία, δηλαδή στις παραδοσιακές τεχνικές μεταποίησης, και αντιμετωπίζοντας τες ως «ολικό γεγονός», το παρόν άρθρο προτείνει ένα μεθοδολογικό σχήμα έρευνας μέσα από τρία δομικά επίπεδα προσέγγισης - κοινωνικοοικονομικό, τεχνολογικό και πολιτισμικό-, προσδιορίζοντας το περιεχόμενο και τις βασικές παραμέτρους τους.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελλάς