Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας

Vol.6-7, No.1, 1998