Άγνωστες χρονολογημένες βυζαντινές επιγραφές 13ου και 14ου αιώνα από τη Νάξο και τη Σίκινο

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.XVI, No.1-2, 1983, pages 121-132

Issue:
Pages:
121-132
Parallel Title:
Quelques inscriptions inédites (xiiie-xive siècle) des îles de Naxos et Sikinos
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Les peintures murales qui décorent la plupart des églises byzantines de Naxos sont datées de la seconde moitié du XIIIe et du début du XIVe siècle. Aux huit inscriptions déjà connues entre 1253 et 1315, nous en ajoutons quatre nouvelles (datées de 1286, 1287, 1306, 1314) ainsi qu’une de l’ile voisine de Sikînos (datée de 1352). La deuxièmeinscription (datée de 1287) nomme le donateur Nicolaos Stroviliatès qui avait probablement fuit l’Asie Mineure à la suite des invasions turques.Ces églises (et plusieurs autres dont les inscriptions sont détruites) sont décorées en une période, où les Byzantins après avoir repris Constantinople, tâchent de chasser les Latins de la mer Égée. Ce phénomène n’est pas, peut-être, dû au hasard. Je crois que c’était surtout une façon pour les Grecs d’exprimer leur opposition aux conquérants étrangers en se rattachantà la tradition de l’Orthodoxie byzantine. Le même phénomène apparaît aussi dans d’autres régions qui étaient sous dominationlatine (Crète, Eubée, Attique etc.).L’épiclèse «Enkardiotissa»de la Vierge du type de la Vlachernitissa, sur la conque de l’abside d’une église à Sikinos, évoque la Crète où le culte de la Vierge «Kardiotissa» était très répandu.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες