Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.XVI, No.1-2, 1983