Ανθρωπολογία και λογοτεχνία : το παράδειγμα της Φόνισσας του Παπαδιαμάντη

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.6-7, No.1, 1998, pages 441-465

Issue:
Pages:
441-465
Parallel Title:
Anthropology and literature : the example of the "Murderess" by Alexandros Papadiamantis
Author:
Abstract:
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται ορισμένα επιστημολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση της λογοτεχνικής παραγωγής ως έγκυρον εργαλείου εθνογραφικής και ανθρωπολογικής μελέτης, θίγοντας παράλληλα τις κοινωνικές κατασκευές τον φύλου και των σχέσεων εξουσίας με τόπο αναφοράς τη σκιαθίτικη κοινωνία των αρχών του 20ού αιώνα. Το μυθιστόρημα Φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό ως βασικός άξονας της μελέτης, έπειτα από την πολύπλευρη ανάγνωση του οποίου εξάγουμε με επιφύλαξη τα τελικά συμπεράσματά μας.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία