[Βιβλιοκριτική] Γούναρης, Βασίλης κ.ά. (επιμ.), Ταυτότητες στη Μακεδονία

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.6-7, No.1, 1998, pages 488-490

Issue:
Pages:
488-490
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μειονότητες
Notes:
Βασίλης Γούναρης κ.ά. (επιμ.), Ταυτότητες στη Μακεδονία, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1997, αχ. 8°, σ. 262.