Εμείς και το «άλλο» ως ιστορική διαδικασία

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.11, No.1-2, 2004, pages 89-100

Issue:
Pages:
89-100
Parallel Title:
Nous et l'«autre» en tant que processus historique
Author:
Abstract:
Παρουσιάζοντας το παράδειγμα των Μπούχιντ, μιας εκ των έξι αυτοχθόνων φυλών της νήσου Μιντόρο στο αρχιπέλαγος των Φιλιππινών, θα δείξω, πώς ο συνήθης ορισμός της εθνικής ομάδας δεν συμπίπτει με την υποκειμενική αντίληψη των Μπούχιντ της «εμείς»-ομάδας και πώς η υποκειμενική αντίληψη της συλλογικής ταυτότητας οδηγεί, ως συνέπεια ενός εξωγενούς συμβάντος, τόσο σε αλλαγή της ανθρώπινης δράσης όσο και σε μετασχηματισμό της πολιτισμικής δομής και μετατρέπεται έτσι σε ιστορική διαδικασία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εθνοτική ταυτότητα δεν καθορίζεται μόνο από τα λεγάμενα αντικειμενικά κριτήρια όπως γλώσσα, τελετουργία, υλικό πολιτισμό κ.λπ., αλλά περισσότερο από άλλους παράγοντες που συνι- στούν σε τελική ανάλυση μια στρατηγική επιβίωσης — δικαιώματα χρήσης γης εν προκειμένω - ως συνέπεια της αυξανόμενης πίεσης που υφίστανται οι Μπούχιντ από την κυρίαρχη κουλτούρα των Φιλιππίνο.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εθνική ταυτότητα, συλλογική ταυτότητα, Φιλιππίνες
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία