Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας

Vol.11, No.1-2, 2004